Niepodlegla 11 11 21 fot TomaszTołłoczko-58

125 beneficjentów otrzyma dofinansowanie z Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 2024

 

Program Dotacyjny „Niepodległa” ma na celu upamiętnienie bohaterów i wydarzeń z lat 1768 – 1989 od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. Ma uświadamiać znaczenie tych działań oraz wydarzeń dla polskiej tradycji i narodowego dziedzictwa, krzewić postawę patriotyczną, dumę z historycznego dziedzictwa Polski, przywiązanie Polaków do idei wolności i niepodległości.

O dofinansowanie w ramach programu mogły się ubiegać  samorządowe instytucje kultury
(z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych) oraz organizacje pozarządowe.

Do programu złożone zostało łącznie 951 wniosków, w tym samorządowe instytucje kultury złożyły 423 wnioski, a organizacje pozarządowe 528 wniosków.

Dofinansowanie otrzymało 125 wnioskodawców – 65 samorządowych instytucji kultury i 60 organizacji pozarządowych.

Łączna kwota zarezerwowana na realizację projektów wyniosła 6 milionów złotych. Poszczególne projekty mogły starać się o dotację w wysokości od 10 do 100 tysięcy złotych.

Dofinansowanie otrzymały wnioski z: Dolnośląskiego – 8, Kujawsko-pomorskiego – 3, Lubelskiego – 7, Lubuskiego – 4, Łódzkiego – 9, Małopolskiego – 13, Mazowieckiego – 32, Opolskiego – 2, Podkarpackiego – 7, Podlaskiego – 8, Pomorskiego – 3, Śląskiego - 8 , Świętokrzyskiego – 4, Warmińsko - mazurskiego – 5, Wielkopolskiego – 9, Zachodniopomorskiego - 3, które otrzymały ocenę końcową na poziomie 75 pkt. i więcej.

Projekty mogą być realizowane od 8 lutego 2024 r. do 20 listopada 2024 r.

dotacje niepodlegla 2024

W ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” można realizować: wystawy, rekonstrukcje historyczne, festiwale, koncerty patriotyczne, spektakle, projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji (gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty), szlaki tematyczne i historyczne, kwerendy archiwalne i naukowe zakończone upowszechnieniem wyników, murale i mappingi. Uzupełnieniem działań mogą być dodatkowe przedsięwzięcia realizowane w przestrzeni wirtualnej. Wspierane będą projekty, których założenia są zgodne z wartościami wolności, solidarności oraz poszanowania godności i praw człowieka, służące wzmacnianiu wspólnoty w oparciu o polską tradycję państwową.

 

Poniżej prezentujemy kilka projektów najwyżej ocenionych, które otrzymały dofinansowanie:

Fundacja AVE – Wyspa Leopolda, Garnkownia Wandy i Wisła „Soplicy”

Leopold Janikowski, urodzony w białołęckiej Dąbrówce, 140 lat temu proklamował Rzeczpospolitą Polską w… Afryce! 100 lat temu w białołęckim Wiśniewie Wanda Szrajberówna założyła jedyną w II RP Stację Doświadczalną dla Ceramiki Ludowej oraz… dom kultury, gdzie wiejskie dziewczynki malowały garnki, które potem podziwiał świat na wystawie w Paryżu! 80 lat temu ppor. „Soplica” z 200 kolegami we wrześniu ’44 roku przedzierali się nocą pod ogniem kul przez białołęcki wiślany bród, aby iść na pomoc walczącej o wolność stolicy. Te trzy bohaterskie postaci łączą się w projekcie Fundacji
AVE. 6 spektakli o Janikowskim, 5 koncertów o powstańczych przeprawach wiślanych, a także cykl 60 wycieczek zabytkowymi autobusami i warsztatów plenerowych o garnkowni, uwieńczonych
wystawą – to wszystko czeka na warszawiaków!

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia – Powroty do ojczyzny – reemigracja z Francji w regionie wałbrzyskim

Projekt „Powroty do ojczyzny – reemigracja francuska w regionie wałbrzyskim” opowie o dziesiątkach tysięcy Polaków, w tym górników, którzy wraz z rodzinami po zakończeniu II wojny światowej, powrócili do Polski, by wspomóc odbudowę ojczyzny po zniszczeniach II wojny światowej. Byli wśród nich przodkowie wielu wałbrzyszan. Wokół tej grupy, przez dziesięciolecia i przez widoczne wpływy kultury francuskiej, narosło wiele legend i przekonań. W tym projekcie zostaną odczarowane! Park Wielokulturowy Stara Kopalnia przeprowadzi warsztaty młodzieży i dzieci z regionu wałbrzyskiego
z seniorami i potomkami reemigrantów. Powstanie szlak reemigrantów z interaktywną mapą łączącą elementy wywiadu, reportażu, fotografii oraz relacje audiowizualne oraz wystawa
historyczno-reportażowa z katalogiem.

Fundacja Pokolenia Kolumbów – „WARSZAWIACY – POWSTAŃCY – WROCŁAWIANIE”. Mural pamięci
z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego

„WARSZAWIACY – POWSTAŃCY – WROCŁAWIANIE”, czyli bohaterowie sierpnia ’44, których powojenne  życiowe zaprowadziły do Wrocławia, pojawią się na nowym muralu. Z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego Fundacja Pokolenia Kolumbów wzbogaci przestrzeń Wrocławia. Artystyczny mural wielkoformatowy z portretami bohaterów będzie inspirować i skłaniać do refleksji,
a także być symbolem pamięci i wdzięczności. Działania w plenerze uzupełnią te
wirtualne – uruchomiona zostanie strona www z biogramami uczestników powstania. Uroczyste odsłonięcie malowidła nastąpi 15 kwietnia, w Dzień Kombatanta, i towarzyszyć mu będzie program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży.

Muzeum Miasta Jaworzna – Powstanie krakowskie 1846 r. w Jaworznie i Chrzanowie

Projekt „Powstanie krakowskie 1846 r. w Jaworznie i Chrzanowie” obejmuje organizację plenerowej wystawy poświęconej jednemu z najmniej znanych powstań narodowych – powstaniu krakowskiemu
z 1846 r. Wystawa Muzeum Miasta Jaworzna będzie prezentowana na Rynkach w Jaworznie
i Chrzanowie. Więcej o historiach wydarzeń i bohaterów będzie można przeczytać w katalogu. Ekspozycjom towarzyszyć będą gry miejskie (stworzone przez uczestników warsztatów), historyczne rajdy rowerowe, warsztaty kreatywne i wielkoformatowa gra planszowa.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu – „W zapomnianym obozie – Wspomnienia Legionistów” – wystawa z katalogiem

Projekt „W zapomnianym obozie – Wspomnienia Legionistów” to wystawa, wraz z katalogiem, upamiętniająca osoby i wydarzenia związane z obozem jenieckim w Szczypiornie. Wśród Legionistów, których wspomnienia z roku 1917 stanowić będą fundament działań, znajdują się m.in. Jan Bober, Michał Tadeusz Brzęk-Osiński, Stefan Eichler, Jan Goździcki, Piotr Górecki, Władysław Kęsik, Kazimierz Kierkowski, Bolesław Kusiński, Stanisław Pewnicki oraz Stanisław Tessaro. Ekspozycja zawierać będzie fotografie i przedmioty sprzed stu lat prezentujące codzienne obozowe życie.

To nie wszystko, co zostało przygotowane. Wśród dofinansowanych zadań odbędzie się m.in. Projekt „Polska istnieć będzie…” Iławskiego Centrum Kultury, w którym dzieci i młodzież wezmą udział
w warsztatach chorągwiarskich dla dzieci i młodzieży z elementami tanecznymi, teatralnymi, kuglarskimi i pantomimicznymi, by przygotować finałowy pokaz na Narodowe Święto Niepodległości. Konkurs plastyczny pt. ,,Pamiętna zima 1863 roku” zaangażuje mieszkańców dzięki projektowi Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.  Z kolei pokaz schronów, prezentacja eksponatów, dokumentów oraz map to główne atrakcje żywej lekcji historii Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza na temat wydarzeń lat 1944-45 w regionie Sochaczewa.

Program dotacyjny „Niepodległa” wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, upamiętniające wydarzenia i ludzi ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej i tworzącej historię narodową.

Lista z wynikami dostępna na w załączniku.