PSX 20231110 124506

Wojciech Kalwat nowym dyrektorem Biura "Niepodległa"

Prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego powołał Wojciecha Kalwata na stanowisko dyrektora Biura ,,Niepodległa”. Jego siedmioletnia kadencja rozpoczyna się 14 listopada br. Poprzedni dyrektor Wojciech Kirejczyk, złożył rezygnację.

Wojciech-Kalwat fot T To��oczko-1025x1536

Wojciech Kalwat to historyk, popularyzator historii i pedagog. Inicjator i realizator projektów o charakterze popularnonaukowym, edukacyjnych i multimedialnych. Współpracował z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i edukacyjnymi. Zastępca redaktora naczelnego „Mówią wieki”. Od 2017 roku sprawował funkcję kierownika Działu Projektów Kulturalnych w Muzeum Historii Polski. Realizował projekty nastawione na popularyzację historii Polski, w sposób nowoczesny i jak najbardziej dostępny oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych i wystawienniczych. Organizował konferencje naukowe i popularno-naukowe, projekty internetowe, koncerty i wydarzenia promujące historie oraz kampanie społeczne i promocyjne. W 2023 roku jako Pełnomocnik MKiDN ds. organizacji wydarzeń kulturalnych związanych ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego prowadził działania mające na celu popularyzację wiedzy na temat Insurekcji 1863-1864 roku.

Współorganizator i kurator projektów wystawienniczych, m.in. „Bodzentyn utracony – odzyskany” (2015), „Tadeusz Kościuszko – człowiek idei” (2017); „Generał Stanisław Maczek i jego żołnierze” (2019) prezentowanej w wybranych miasta w Polsce i Niderlandach; Ściana multimedialna w Maczek Memorial Breda (2020); Hetman (2021); „Polacy – Węgrzy 1000 lat historii” wystawa stała Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie (2022); „Powstali 1863-64” (2023) wystawa multimedialna prezentowana w Polsce. Twórca filmów dokumentalnych i animowanych, np. „Łysogóry 200 lat temu – rekonstrukcja cyfrowa” (2015): - „Drzwi Świętego Wojciecha” (2016); „Marian na wojnie” (2019); „Hetman” (2020); „Złota obrączka” (2023). Autor artykułów, prac i książek o charakterze   naukowym i popularnonaukowym, podręczników szkolnych do historii, np. Kampania Langiewicza 1863; Bodzentyn utracony – odzyskany; Sandomierz w dawnej fotografii; Świętokrzyskie widoki; Widoki Ponidzia; Niepodległa Poddębskiego; Historia pieniądzem się toczy; katalogów wystaw.

 

Wojciech Kirejczyk – były dyrektor Biura „Niepodległa”.

W latach 2018–2021 był zastępcą dyrektora Biura Programu Niepodległa, od grudnia 2021 roku do listopada 2023 roku był dyrektorem Biura „Niepodległa”.

W tym czasie instytucja rozwijała formaty swoich sztandarowych, cyklicznych przedsięwzięć związanych z Dniem Flagi RP i Narodowym Świętem Niepodległości. Ponadto, w tym okresie zrealizowała m.in.: Kongres Niepodległa, będący podsumowaniem Programu Wieloletniego "Niepodległa", ogólnopolską trasę widowiska edukacyjnego "Iskry Niepodległej" (ponad 120 odwiedzonych miejscowości) czy widowisko "1863 - Ku Wolności" inaugurujące obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

Po zakończeniu kilkuletnich obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, Biuro „Niepodległa” rozszerzyło zakres swojej działalności również na inne wydarzenia, postaci i wątki polskich dążeń do niepodległości. Głównym celem działania instytucji pozostaje wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej Polaków wokół symboli i wartości wspólnych dla naszej historii i tożsamości.