Ochotnicy-plakat-wybrany

Otwarcie wystawy „OCHOTNICY Bitwy Warszawskiej 1920 roku” w Ossowie

 

Wystawa „OCHOTNICY Bitwy Warszawskiej 1920 roku” zostanie zaprezentowana w przestrzeni sakralnej, przy Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Ossowie. Wystawa to hołd i pamięć o ochotnikach, którzy swoją postawą i niezłomnością skutecznie przeciwstawili się bolszewikom, by ochronić swój kraj przed Sowiecką Rosją.

Otwarcie wystawy odbędzie się w sobotę 12 sierpnia 2023 r. o godzinie 11.00 przy Sanktuarium w Ossowie przy ul. Materewicza. Wystawę otworzy Adam Lubiak, Starosta Wołomiński, Karol Gajewski Z-ca Dyrektora Biura „Niepodległa” oraz prof. Marcin Kruszyński, autor tekstów do wystawy.

Wystawa składa się będzie z 10  tablic, które głównie prezentują treści wystawiennicze, ale jednocześnie pełniących funkcję użytkową. Ekspozytory swoją formą nawiązują do motywu wstęgi, która symbolizuje napływanie ochotników, którzy pochodzili z różnych części Polski, a nawet świata, różnili się wiekiem, płcią, wykształceniem, statusem społecznym, poglądami politycznymi, ale zjednoczyli się we wspólnym celu – obronie niepodległości Polski. Energia ochotników wniosła nowego ducha w szeregi osłabionego wojska. Ten żar ducha, zapał i entuzjazm oddaje kolor pomarańczowy wykorzystany w projekcie. Inspiracją do wykorzystania tej barwy, były również wspomnienia uczestnika wojny polsko-bolszewickiej Józefa Drążkiewicza, który w wieku 16 lat, będąc uczniem IV klasy gimnazjum w Sierpcu, zaciągnął się do 221 ochotniczego pułku „Dzieci Warszawy”. Przybył do stolicy 24 lipca 1920 roku i po trzech dniach otrzymał czapkę furażerkę z orzełkiem i biało-czerwoną kokardą wyróżniającą ochotników. Opisuje on moment wymarszu z Warszawy po piaszczystych drogach, a także przybycie o zachodzie słońca do Ossowa. W czasie marszu poznał księdza kapelana Ignacego Skorupkę. Po przybyciu do opuszczonej przez lokalnych mieszkańców wsi, zobaczył starszego mężczyznę wieszającego portret świętej Agaty na szczycie domu, mającej ochronić gospodarstwo przed pożarem. W nocy z 13 na 14 sierpnia ochotnicy obserwowali w oddali łunę ognia, w tym czasie rozpoczęło się jedno z najkrwawszych starć pomiędzy Wojskiem Polskim a bolszewikami. W bitwie toczonej w godzinach popołudniowych poległ ochotnik ksiądz Skorupka i wielu innych młodych ludzi, którzy z własnej woli poszli do walki za Ojczyznę. Było to starcie w ramach Bitwy Warszawskiej i jednocześnie walka, która przyniosła porażkę Armii Czerwonej. Zwiedzający znajdując się w przestrzeni wystawy, prezentowanej również w sierpniu, staje w tej aurze, w której znajdowali się ochotnicy, poniekąd wchodząc na ich drogę i ścierając się z ich losami podkreśla Karol Gajewski z-ca dyrektora Biura „Niepodległa”.

Na wystawie zostaną zaprezentowane krótkie teksty w języku polskim i angielskim opisujące poszczególne, wybrane grupy ochotników. Na każdej planszy znajduje się cytat, będący głosem uczestników Bitwy Warszawskiej 1920 roku, plakat propagandowy, oddający charakter masowej mobilizacji społeczeństwa, fotografie z zasobu m. in. Wojskowego Biura Historycznego (Centralnego Archiwum Wojskowego), Muzeum Niepodległości w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, a także z kolekcji prywatnych. Intencją wystawy jest przybliżenie zwiedzającym ludzkiego, często indywidualnego wymiaru walki o niepodległość. To upamiętnienie  ochotników, którzy walczyli i ginęli za Polskę oraz wartości, które reprezentowali dodaje Karol Gajewski.

***

Pomysłodawcą oraz organizatorem wystawy jest Biuro „Niepodległa”.