logo

Zmiana na stanowisku dyrektora BPN

29 grudnia 2021 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński powołał na stanowisko Dyrektora Biura Programu "Niepodległa" Wojciecha Kirejczyka. Jego poprzednik, Jan Kowalski, złożył rezygnację. 

mężczyzna w marynarce przed pawilonem Niepodległa. Miejsce Spotkań

WOJCIECH KIREJCZYK - Dyrektor Biura Programu „Niepodległa”  (fot. Tomasz Tołłoczko / BPN)

Wojciech Kirejczyk, Dyrektor Biura Programu "Niepodległa", w latach 2018–2021 był Zastępcą Dyrektora BPN. Współkoordynował od początku akcje łączące Polaków w kraju i zagranicą, takie jak „Niepodległa do hymnu” (wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w samo południe 11 listopada); „#mojaflaga” (zachęcająca do wywieszania biało-czerwonej flagi 2 maja dla uczczenia Dnia Flagi RP), czy Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu. Jest zaangażowany w kompleksową organizację i wsparcie wydarzeń i akcji zachęcających do wspólnego świętowania i upamiętniania wydarzeń budujących polską państwowość, a zwłaszcza w Projekty BPN prezentujące historię w nowoczesny sposób, wykorzystujące technologię w służbie kultury.

Wcześniej Wojciech Kirejczyk pracował zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Jako analityk realizował strategiczne projekty doradcze dla licznych jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce i dla administracji rządowej. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz studia menedżerskie MBA na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

JAN EDMUND KOWALSKI – (fot. Tomasz Tołłoczko / BPN)

 

Jan Edmund Kowalski pełnił funkcję Dyrektora Biura Programu "Niepodległa" od 2017 do 2021 roku. W państwowej instytucji kultury odpowiedzialnej za koordynację obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości oraz realizację Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 inicjował akcje łączące Polaków w kraju i zagranicą oraz liczne projekty kulturalne.

Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Politologia oraz Podyplomowych Studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu mediacji i negocjacji. Ukończył studia MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie promocji i marketingu.

W latach 2012–2017 kierował Działem Komunikacji i Promocji Narodowego Centrum Kultury, gdzie był odpowiedzialny za kształtowanie wizerunku instytucji oraz wsparcie promocyjne projektów własnych i wspieranych przez NCK. Był zaangażowany w kompleksową organizację międzynarodowych festiwali i wydarzeń kulturalnych. Od 1 lutego 2017 roku, jako dyrektor Biura Programu „Niepodległa”, odpowiadał za koordynację i wsparcie działań upamiętniających setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 1 grudnia 2021 Jan Edmund Kowalski złożył rezygnację ze stanowiska, która została przyjęta. Doświadczenie i dotychczasowy dorobek zawodowy wykorzystuje jako Prezes Zarządu spółki celowej odpowiedzialnej za odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie.