Dofinansowania w ramach "Koalicje dla Niepodległej" przyznane

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wynik naboru w programie dotacyjnym „Koalicje dla Niepodległej”. Samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe otrzymają łącznie 2 miliony złotych na wsparcie działań związanych ze stuleciem odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości.

- Program ma wspierać niewielkie wydarzenia upamiętniające odzyskanie niepodległości. Można było wnioskować o kwoty od 2 tys. zł i takie wnioski też zostały złożone – opowiada Jan Kowalski, Dyrektor Biura Programu „Niepodległa”. – Cieszy nas, że również bardzo małe organizacje chcą zrobić coś ciekawego i skutecznie wnioskują o wsparcie. Blisko 73% złożonych wniosków było zgodne ze wszystkimi wymogami formalnymi – dodał Jan Kowalski.

Wnioski o dofinansowanie w programie dotacyjnym złożyło 335 instytucji, z których 243 zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Do dofinansowania zakwalifikowano 119 projektów, z których 58 przygotowane zostało przez NGO, a 61 przez samorządowe instytucje kultury. Najniższe dofinansowanie wyniesie 3,6 tys., a najwyższe 20 tys. złotych. Łącznie Biuro Programu „Niepodległa” przeznaczy na dofinansowania w tym programie 2 miliony zł.

Środki z programu dotacyjnego trafią do każdego z województw, a najwięcej projektów zrealizowane zostanie w woj. mazowieckim – 23 i małopolskim – 16.

koalicje 2019-wyniki

Dofinansowanie mogły otrzymać projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne wspierające społeczności lokalne w działaniach dotyczących identyfikowania i upowszechniania wiedzy o lokalnej historii i dziedzictwie kulturowym, lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne, a także wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, działania przy identyfikowaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), archiwa społeczne.

„Koalicje dla Niepodległej” to system małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które realizują projekty wraz z partnerami. Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.  Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Wnioski o dofinansowanie działań mogły składać organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, w partnerstwie z co najmniej dwoma innymi podmiotami, wskazanymi w regulaminie programu dotacyjnego.


Kontakt dla mediów

Kamil Wnuk
Rzecznik Prasowy Biura Programu „Niepodległa”

kwnuk@niepodlegla.gov.pl
+48 22 18 22 610
+48 797 143 508