Koalicje dla Niepodległej - nowy program dotacyjny dla samorządowych instytucji kultury i NGO

Koalicje dla Niepodległej - nowy program dotacyjny dla samorządowych instytucji kultury i NGO

Biuro Programu „Niepodległa” otworzyło nabór do nowego programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Wnioski, mogą składać samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe do 15 lipca 2019 r., a budżet programu wynosi 2 mln zł. Środki przeznaczone są na wsparcie małych wydarzeń lokalnych, a pojedynczy projekt może otrzymać wsparcie od 2 tys. do 20 tys. złotych.

Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka – będące nadrzędnymi wartościami Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania odnoszące się do zwiększania świadomości na temat wydarzeń i ludzi związanych z odzyskaniem niepodległości i odbudową polskiej państwowości – wyjaśnia Jan Edmund Kowalski, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”. – W naborze premiowana jest pamięć regionalna związana z różnymi drogami prowadzącymi do niepodległości poszczególnych dzielnic kraju oraz pamięć o ludziach, którzy przyczynili się do odbudowy struktur państwa – dodaje dyrektor Kowalski.

Biuro Programu „Niepodległa” organizuje warsztaty dla zainteresowanych otrzymaniem dotacji. Spotkania organizowane są w 16 miastach w Polsce. Można jeszcze zapisać się na zajęcia w Olsztynie, Łańcucie, Białymstoku, Bydgoszczy, Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Krakowie. Szczegółowe informacje o warsztatach dostępne są na stronie www.niepodlegla.gov.pl w zakładce poświęconej programowi „Koalicje dla Niepodległej”.

Wnioski o dofinansowanie działań mogą składać organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, w partnerstwie z co najmniej dwoma innymi podmiotami wskazanymi w regulaminie Programu.

Na wsparcie mogą liczyć projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, lekcje i spotkania tematyczne, wykłady i panele dyskusyjne. Do dofinansowania kwalifikują się również wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, działania przy identyfikowaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), archiwa społeczne oraz rekonstrukcje wydarzeń historycznych.

 

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl – link dostępny na stronie www.niepodlegla.gov.pl

Kontakt dla mediów

Kamil Wnuk
Rzecznik Prasowy Biura Programu "Niepodległa"

kwnuk@niepodlegla.gov.pl
+48 22 18 22 610
+48 797 143 508