dodatkowy nabór grafika

NABÓR DODATKOWY W PROGRAMIE DOTACYJNYM NIEPODLEGŁA NA DZIAŁANIA W 2018 ROKU

Biuro Programu Niepodległa ogłasza nabór dodatkowy do programu dotacyjnego Niepodległa. Samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą, do 28 września składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości. Zadania mogą być realizowane między 1 października a 20 listopada 2018 r. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 000 zł brutto. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł brutto.

– Dzięki aktualizacji PW Niepodległa pozyskaliśmy dodatkowe 4 miliony na projekty realizowane jeszcze w 2018 roku. Szukamy ciekawych projektów, które zaproszą Polaków do wspólnego świętowania stulecia. – powiedział Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu „Niepodległa” – Już przy pierwszym tegorocznym naborze zaobserwowaliśmy olbrzymie zapotrzebowanie na wsparcie dla wydarzeń upamiętniających stulecie. Dziś ogłaszany nabór jest reakcją na te potrzeby i mamy nadzieję umożliwi wspólne świętowanie kolejnym Polakom. – dodał Kowalski.

Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

Więcej informacji oraz REGULAMIN można znaleźć w zakładce Dotacje na stronie https://niepodlegla.gov.pl.