zaangażowanie

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W PRZYGOTOWANIE OBCHODÓW STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI WIĘKSZE OD ZAKŁADANEGO

Zrealizowano ponad 700 wydarzeń, w planach kolejne 3000.

Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Jarosław Sellin zaprezentował 12 czerwca 2018 roku podsumowanie przygotowań obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Minister wspólnie z dyrektorem Biura Programu „Niepodległa” przedstawili również wstępną koncepcję przygotowania listopadowych uroczystości upamiętniających stulecie. Koncert Niepodległej na stulecie i Festiwal Niepodległej to tylko niektóre wydarzenia zaplanowane na listopad br.

– Wiele instytucji i organizatorów wydarzeń patriotycznych, kulturalnych i sportowych chce współpracować z Niepodległą przy organizacji obchodów. Mówimy tu o niewielkich lokalnych instytucjach jak biblioteki i domy kultury oraz olbrzymich instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach publicznych, które z logo „Niepodległa” organizują swoje działania. – wyjaśnia minister Jarosław Sellin. – Chcielibyśmy, aby to zaangażowanie przełożyło się na zbudowanie wspólnoty świętującej jedną rocznicę, jedno z niewielu tak radosnych świąt w naszej historii. – dodaje minister Jarosław Sellin.

Dobrym wyznacznikiem zaangażowania jest obecność logo „Niepodległa” na wydarzeniach organizowanych już w całym kraju. Od ustanowienia Programu Wieloletniego „Niepodległa” w maju 2017 roku, zgodę na korzystanie z logo uzyskało blisko 1000 instytucji, które zadeklarowały przygotowanie ponad 3500 projektów.

– Logo Programu Wieloletniego „Niepodległa” można znaleźć nie tylko na plakatach i ulotkach promujących obchody. Znak zaprojektowany ręką Marszałka Piłsudskiego zobaczymy na wodzie, w powietrzu i na ziemi. – opowiada Jan Kowalski,  dyrektor Biura Programu Niepodległa. – Zapraszamy wszystkich, którzy chcą świętować stulecie, których działania nawiązują do święta niepodległości. Najważniejszymi wymogami uzyskania logo są budowanie wspólnoty i promocja obchodów. – dodaje Kowalski.

Istotnym wskaźnikiem zaangażowania Polaków w przygotowanie wydarzeń upamiętniających stulecie jest liczba zgłaszanych wydarzeń, w których można uczestniczyć w Polsce i na świecie. Do czerwca 2018 roku organizatorzy zgłosili do kalendarium, które jest dostępne na niepodlegla.gov.pl, ponad 1000 wydarzeń, z których blisko 600 już zostało zrealizowanych, a kolejne 400 zaplanowane jest na najbliższe miesiące. Kolejne są dodawane codziennie, a wkrótce dodane zostaną wydarzenia dofinansowane w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”.

Z dofinansowania obchodów stulecia odzyskania niepodległości skorzysta 218 instytucji, a łączna kwota dofinansowania sięgnie 13 milionów złotych.

W naborze startowało wiele instytucji z małym doświadczeniem w pozyskiwaniu dotacji. Dla nich Biuro Programu „Niepodległa” zorganizowało kilkanaście szkoleń nt. tego jak przygotować wnioski. Przeprowadzone zostały również webinaria internetowe, a filmy szkoleniowe dostępne są na stronie internetowej niepodlegla.gov.pl.

Kolejny nabór do programu dotacyjnego „Niepodległa” na działania w 2018 roku zostanie zapowiedziany jesienią 2018 roku.