fajerwerki

13 MILIONÓW NA LOKALNE I REGIONALNE OBCHODY STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło 22 maja 2018 roku wyniki naboru w Programie Dotacyjnym „Niepodległa”. Na tegoroczne działania przyznano łącznie 13 milionów złotych, które zasilą 218 projektów w całej Polsce.

W zakończonym naborze rywalizowało łącznie ponad 2500 projektów, których organizatorzy chcieli uczcić stulecie odzyskania niepodległości. Łącznie wnioskowano o kwotę przekraczającą 120 mln zł. 

– Tak olbrzymie zaangażowanie Polaków w przygotowania uroczystości stulecia odzyskania niepodległości wymagało podjęcia działań umożliwiających zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowania, tak aby jak najwięcej instytucji mogło skorzystać ze środków przeznaczonych na obchody – tłumaczy Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”. – Dlatego wspólnie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości – Ministrem Jarosławem Sellinem złożyliśmy wniosek o zwiększenie kwoty przeznaczonej na program dotacyjny „Niepodległa”. Dzięki temu, zamiast pierwotnie zakładanych 6 milionów złotych, możemy dofinansować projekty kwotą 13 milionów złotych. – dodaje Kowalski.

O dotacje z programu „Niepodległa” mogły starać się organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. Spośród wszystkich rywalizujących o dofinansowania z naboru na 2018 rok wyłoniono 218 projektów. Kwota dotacji wahała się od 8 tys. do 150 tys. zł, przy czym średnio jest to 60 tys. zł. Środki z programu „Niepodległa” zostaną przeznaczone przede wszystkim na przygotowanie festiwali, koncertów i wystaw oraz realizację projektów edukacyjnych, wykładów i lekcji tematycznych.

– Największą liczbą przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowania może pochwalić się województwo mazowieckie z 52 wnioskami. Na kolejnych miejscach znalazła się Małopolska (33 projekty), Ziemia Łódzka (23 projekty) i Śląsk (19 projektów) – informuje Jan Kowalski.

Dotacje na realizację zwycięskich projektów trafią do beneficjentów po podpisaniu umów z Biurem Programu „Niepodległa”. Szczegółowa lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Niepodległa” dostępna jest na stronie www.niepodlegla.gov.pl/dotacje/niepodlegla.