zyczenia-Estonia.png

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO ESTONIO!

Droga Estonio, dziękujemy, że stworzyliście piękny kraj w Europie, w którym dominują lasy, w którym natura człowieka współgra z matką naturą, a wasze terytorium jest tak samo przyjazne siedliskom dzikich zwierząt jak i siedliskom technologicznych startupów. Skype, który powstał w Estonii na wiele lat pozostanie wzorem do naśladowania. 
W setną rocznicę deklaracji niepodległości Estonii, Polacy – wspólnie z organizatorami obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości – składają swoim przyjaciołom z północy życzenia radosnego i wspólnego świętowania jubileuszu w 2018 roku. Życzenia przygotowane przez Biuro Programu „Niepodległa” powstały przy współpracy z internautami, którzy wskazali najbardziej znane walory Estonii i opisali, dlaczego kochamy kraj położony pomiędzy zatoką Fińską, a zatoką Ryską. Najciekawsze propozycje znalazły się w filmie z życzeniami dla Estończyków.

Do życzeń można dołączyć się udostępniając film w serwisie Facebook lub Youtube

Program Wieloletni „Niepodległa” służy organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Głównym celem Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym świętowaniu. Biuro Programu „Niepodległa” odpowiedzialne jest za obsługę Programu Wieloletniego oraz nadzór nad częścią programów dotacyjnych włączających Polaków we wspólne świętowanie.