RUSZYŁ NABÓR NA OPERATORÓW W PROGRAMIE DOTACYJNYM „KOALICJE DLA NIEPODLEGŁEJ”

Biuro Programu „Niepodległa” uruchomia 12 września 2017 roku nabór do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. W pierwszym etapie wyłonieni zostaną operatorzy regionalni programu – samorządowe instytucje kultury, które będą wsparciem dla organizatorów wydarzeń związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości. 

Biuro Programu „Niepodległa” planuje wybranie 16 operatorów (po jednym w każdym województwie), którzy będą mogli uzyskać nawet do 405,5 tys. zł na działania wspomagające przygotowanie obchodów. W ramach I etapu konkursu można ubiegać się o dofinansowanie zadań skierowanych do animatorów, praktyków kultury, edukatorów, dydaktyków (kadry kultury). Środki można przeznaczyć na organizowanie szkoleń dla wnioskodawców drugiego etapu, warsztatów z zakresu animacji kultury i promocji wydarzeń kulturalnych czy rozliczania zadań. Można również organizować pracę ekspertów wspierających osoby i instytucje planujące przygotowanie działań związanych z obchodami niepodległości.

Nabór na operatorów potrwa do 25 września 2017 roku, a wyniki naboru zostaną ogłoszone w październiku br.

W drugim etapie naboru do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” wyłonieni zostaną beneficjenci, którzy otrzymają dofinansowanie dla wydarzeń związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości. Do drugiego etapu będzie można zgłaszać działania zaplanowane po 1 stycznia 2018 roku, a drugi etap naboru rozpocznie się w listopadzie, po wyłonieniu wszystkich operatorów.

Program „Koalicje dla Niepodległej” jest rozwiązaniem, które pozwala na utworzenie koalicji organizacji pozarządowych, stowarzyszeń czy samorządowych instytucji kultury z osobami fizycznymi, stowarzyszeniami nieformalnymi, instytucjami lub biznesem.

Nabór do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” w 2017 roku dotyczy działań operatorów do 2021 roku.

Więcej informacji o programach dotacyjnych oraz szczegółowe regulaminy dostępne są na stronie www.niepodlegla.gov.pl/dotacje

Kontakt dla mediów

Kamil Wnuk
Rzecznik Prasowy Biura Programu „Niepodległa”

kwnuk@niepodlegla.gov.pl
+48 22 18 22 610
+48 797 143 508